Ansiomerkkien säännöt

Kultainen ansiomerkki

E-P: n Pystykorvakerhon kultaisen ansiomerkin myöntämisestä päättää sen hallitus, ennen kuluvan vuoden vuosikokousta olevassa kokouksessaan.
Henkilölle, jolle merkki on myönnetty, annetaan merkin lisäksi siihen kuuluva kunniakirja.
Yksittäinen kerhon jäsen voi esittää kerhon hallitukselle merkin saajaa.
E-P: n Pystykorvakerho ry pitää merkin saaneista luetteloa.
Merkki myönnetään henkilölle:

  • joka on myöntämishetkellä jäsen ja on ollut jäsen yhtäjaksoisesti 10 vuotta
  • on tehnyt Etelä-Pohjanmaan alueella merkittävää työtä kerhon rodun/ rotujen sekä koe- ja näyttelytoiminnan hyväksi
  • on osallistunut aktiivisesti E-P: n Pystykorvakerhon hallitustyöhön tai sen alaisen toimikunnan työhön
  • valtakunnallisella tasolla tehty työ edellä mainitun kaltaisesti katsotaan lisäeduksi
  • merkin myöntäminen ei ole riippuvainen siitä, onko asianomaiselle aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiomerkki

 

Hopeinen ansiomerkki

E-P: n Pystykorvakerhon hopeisen ansiomerkin myöntämisestä päättää sen hallitus, ennen kuluvan vuoden vuosikokousta olevassa kokouksessaan.
Henkilölle, jolle merkki on myönnetty, annetaan merkin lisäksi siihen kuuluva kunniakirja.
Yksittäinen kerhon jäsen voi esittää kerhon hallitukselle merkin saajaa.
E-P: n Pystykorvakerho ry pitää merkin saaneista luetteloa.
Merkki myönnetään henkilölle:

  • joka on myöntämishetkellä jäsen ja on ollut yhtäjaksoisesti jäsen 10 vuotta
  • on tehnyt Etelä-Pohjanmaan alueella ansiokasta työtä kerhon rodun/ rotujen sekä koe- ja näyttelytoiminnan hyväksi
  • osoittanut aktiivista harrastuneisuutta kerhon tarkoitusperien toteutumiseksi

 

 

Nämä ansiomerkkisäännöt on hyväksytty Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n hallituksen kokouksessa 2.3.2022