Kiertopalkintojen säännöt

RY KOSTIN PYTTY SUOMENPYSTYKORVA NARTUILLE

päivitys 13.2.2018

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1976 lahjoittanut Kosti Kivelä Karijoen Myrkystä. Nykyisen palkinnon on lahjoittanut Kari Linjamäki, Linkkarin kennel Lapualta vuonna 2014, koska v. 2013 silloinen pytty meni omaksi hänelle.

Kiertopalkinnosta kilpailevan narttukoiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

Palkinnosta kilpaillaan vuosittain Suomen Kennelliiton LINT- koesääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa.

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka narttukoira on saanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.
Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY LINT- MESTARI

päivitys 13.2.2018

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1974 lahjoittanut Matti Ojanperä Ilmajoelta. Nykyisen kiertävän pytyn on lahjoittanut vuonna 2016
Johanna Peltokangas, kennel Pettukangas Ilmajoelta.

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

Palkinnosta kilpaillaan Suomen Kennelliiton LINT- koesääntöjen puitteissa, vuosittain hallituksen määräämässä LINT- kokeessa.

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka koira on kyseisessä kilpailussa saanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY PIKINOKAN PYTTY

Kiertopalkinnon on Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle lahjoittanut vuonna 2017
Sari Ala-Nisula Kurikasta.

2 §

Pikinokan pytystä kilpailevat UROKSET kalenterivuosittain Suomen kennelliiton LINT- sääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa. Samat rodut, joilla on LINT- sääntöjen mukaan kilpailuoikeus ( spk, ppk, kkk, laikat )

3 §

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan on oltava Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen. Jos koiralla on useampi omistaja, ainakin yhden omistajan on oltava kerhon jäsen.

4 §

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka uroskoira on kyseisenä kalenterivuonna saavuttanut korkeimman palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, annetaan palkinto näistä nuorimmalle. Jos tilanne on edelleen tasan, toiseksi paras tulos ratkaisee sen jälkeen.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi
kolme ( 3 ) kertaa voittaneet.
Uuden pytyn kiertoon lahjoittaa Etelä- Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

6 §

Kiertopalkinto jaetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa. Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

7 §

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron sekä pistemäärän ja oman nimensä. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
LINT- jaoston pj: lle tai jollekkin hallituksen jäsenistä.

ETELÄ-POHJANMAAN PYSTYKORVAKERHO RY METSOMALJA LINTUA HAUKKUVILLE TULOKKAILLE

päivitys 13.2.2018

Kiertopalkinnon on alun perin Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle vuonna 1984 lahjoittanut Bengt W. Bjurström Ruotsista lintua haukkuville koirille LINT- kokeisiin. Nykyisen kiertopalkinnon on lahjoittanut v.2010 Martti Kamila, Ullastiinan kennel Isostakyröstä. Kilpaillaan vuosittain Suomen Kennelliiton koesääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa. Palkinnon tarkoituksena on innostaa kisauraansa aloittelevia koirien omistajia lähtemään koirineen LINT- kokeisiin ja olemaan mukana koetoiminnassa sekä sitä kautta kartoittamaan paremmin koiramateriaalia ja sen metsästysominaisuuksia, parantamaan suoritetun jalostuksen seurantaa ja laajentamaan jalostusmateriaalin hyödyntämistä pohjoismaisten metsästyspystykorvarotujen säilyttämisessä ja parantamisessa.
Palkinnon omistaa Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry, joka jakaa palkinnon LINT- toimikunnan avulla.
Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan ( ainakin yhden) tulee olla Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen.

Palkinnosta kilpaillaan vuosittain kaikissa LINT- kokeissa, jotka on järjestetty ennen 20. päivä joulukuuta kyseisenä koekautena. ( koekausi 20.8. →)

Palkinnosta voi kilpailla ainoastaan sellainen koira, joka kyseisen koekauden alkaessa tai aiemmilla kausilla ei ole haukkunut LINT 1- tulosta. Se, että koira myöhemmin saman koekauden aikana saavuttaa LINT 1- tuloksen, ei sulje pois sitä saman kauden aikana jatkettaessa kilpailua palkinnosta.

Kilpailuun kiertopalkinnosta lasketaan mukaan viisi ( 5 ) koiralle edullisinta palkintotulosta, soveltaen sääntöjen 5. pykälää.

Kiinnityksen palkintoon koekautena saa se koira, joka viiden edullismman kilpailutuloksensa summana saa eniten pisteitä seuraavan laskelman mukaan:

Palkintosija LINT
1- palkinto25 pistettä
2- palkinto20 pistettä
3- palkinto15 pistettä
Koira, joka lähtee kokeeseen ja suorittaa sen loppuun sulkematta, mutta ei ole saavuttanut palkintosijaan oikeuttavaa tulosta, saa laskea hyväkseen 5 pistettä edellyttäen, ettei koira ole saanut virhepisteitä.

Jos kaksi tai useampi koira saavat saman pistemäärän, voittaa se koira jolla on taulukkopistemäärään lasketuista korkein yksittäinen tulos.
Tämän jälkeen etusija annetaan koiralle, joka on saavuttanut kyseessä olevan taulukkopistemäärän pienimmällä virhepistemäärällä.
Jos vielä tämänkin sääntökohdan soveltamisen jälkeen kaksi tai useampi koira on tasapisteissä, voittaa nuorin koira.

Kiertopalkinto luovutetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa.
Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja.

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron, oman nimensä ja pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen kerhon vuosikokousta kerhon LINT- toimikunnan vetäjälle tai jollekin hallituksen jäsenistä.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi kolme ( 3) kertaa voittaneet. Uuden kiertopalkinnon tarvittaessa hankkii Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

KIERTOPALKINTO LINT E-P CUP

Kiertopalkinnon on 50- vuotiaalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: lle lahjoittanut
vuonna 2022 Österbottens Spetsklubb rf.
Ensimmäinen kisasyksy 2023

2 §

LINT E-P Cupin pytystä kilpailevat E-P: n Pystykorvakerho ry: n jäsenet koirillaan
Suomen kennelliiton LINT- sääntöjen puitteissa järjestetyissä LINT- kokeissa.
Samat rodut, joilla on LINT- sääntöjen mukaan kilpailuoikeus.
Kiertopalkintoon lasketaan kolmen (3) parhaan LINT- kokeen tulos, joista kaksi (2) pakollista on kerhon LINT- mestaruuskisa ja LINT pm samana syksynä. Lisäksi yksi ( 1) muu koe E-P: n piirin alueella, koko kauden koe myös hyväksytään. Rodun SM- karsinnan koetulos/ SM- koetulos muun piirin alueella lasketaan hyväksyttäväksi kolmanneksi tulokseksi. Tulokset huomioidaan ajalta 20.8.-31.12.

3 §

Kiertopalkinnosta kilpailevan koiran omistajan on oltava Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n jäsen. Jos koiralla on useampi omistaja, ainakin yhden omistajan on oltava kerhon jäsen. Jäsenyys oltava voimassa ko. kokeiden aikana.

4 §

Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa sen koiran omistaja, jonka koira kyseisenä koesyksynä on saavuttanut korkeimman yhteenlasketun koepisteiden summan säännöissä mainituista kolmesta kokeesta. Jos kaksi tai useampi koira saavuttaa saman pistemäärän, ratkaisee kerhon LINT- mestaruuskisan parempi sijoitus.

Kiertopalkinnon saa omakseen se koiranomistaja, jonka koirat ovat sen ensiksi
kolme ( 3 ) kertaa voittaneet.
Uuden pytyn kiertoon lahjoittaa Etelä- Pohjanmaan Pystykorvakerho ry.

6 §

Kiertopalkinto jaetaan voittajalle Etelä-Pohjanmaan Pystykorvakerho ry: n vuosikokouksessa. Pistemäärät kerää tietokannoista kerhon LINT- jaoston puheenjohtaja, koiranomistajat voivat myös ilmoittaa koiransa kisaan LINT- jaoston puheenjohtajalle.

7 §

Kiertopalkinnon voittaja on vastuussa sen säilymisestä ja hyvästä hoidosta. Hän on velvollinen omalla kustannuksellaan kaiverruttamaan siihen vuosiluvun, koiran nimen ja rekisterinumeron sekä pistemäärän. Palkinto on toimitettava kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
LINT- jaoston pj: lle tai jollekin hallituksen jäsenistä.