Kokeet ja koulutukset

*Mene osoitteeseen tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi
Se vie sinut Kennelliiton tapahtumakalenteriin, valitse klikkaamalla sieltä vasemmasta reunasta,
tulee valikko: klikkaa kokeet,
valitse ajankohta klikkaamalla alku- ja loppupvm,
valitse koemuoto,
taphtuman tyyppi seuraavasta valikosta,
sitten kennelpiiri, paikkakunta ja yhdistys jos haluat( ei pakollista),
klikkaa alta HAE.
Näkyviin tulee kaikki kokeet valitsemanasi ajankohtana valitsemallasi alueella.
Klikkaa kokeen ajankohdasta , niin tulee näkyviin kokeen tiedot, mm. mihin ilmoittautua.

Sama homma toimii kurssit ja näyttelyt osiossa, vaihdat vain niihin haluamasi osion.

YHTEISTYÖKUMPPANIMME www.erakellari.fi

LINT-PÄÄKOULUTTAJIEN TERVEISET 2023

Sääntöpäivitys ja ylituomarin puhuttelut

Linnunhaukkukokeen säännöt ja ohjeet on päivitetty ja ne astuvat voimaan 1.8.2023. Päivitys pitää sisällään joitakin Kennelliiton edellyttämiä tarkennuksia ja muutoksia sekä siirtymisen koepapereiden täyttämisestä kokonaan sähköiseen tallennusjärjestelmään. Päivitys ei edellytä pakollista koulutusta, mutta muutoksiin on hyvä käydä tutustumassa SPJ:n sivuilta löytyvästä perustelumuistiosta tai koulutusmaterialista. Keskeiset muuttuneet asiat kerrotaan koekauden kuluessa haukkukokeiden ylituomarin puhutteluissa. Heti kauden alussa kannattaa huomata seuraavat muutokset:

 

  • Hakulaajuus mitataan otantana koiran hakulenkkien ulottuvuuksista. Jos tutka ei ole käytössä, haku mittaan entiseen tapaan kellolla (sääntökirjan sivu 21.)
  • Maaston ja kelin vaikutus haun ja seuraamisen arvioinnissa otetaan huomioon lieventävästi, jos vähintään toinen näistä on rastitettu maastokortissa vaikeaksi(sivut 20 ja 33).
  • Havainnon laadun perusteella annettaviin korkeimpiin merkintäpisteisiin ei saa enää tehdä poikkeuksia (sivu 27).
  • Kiimaisen nartun osallistuminen linnunhaukkukokeeseen ei ole enää kiellettyä. Kuitenkaan kiimaista narttua ei saa koepaikalla tuoda muiden koirien yhteyteen ja kaksipäiväisissä kokeissa ohjaajalla on oikeus uuteen maastoon, jos arvotussa maastossa on ensimmäisenä päivänä ollut kiimainen narttu.

Uudet sääntökirjat ja maastokortit

Uudistetut sääntökirjat ja maastokortit ovat tilattavissa Showlinkistä. Alla on ote sääntökirjan palkintotuomarin ohjeesta. 3.7. Arvostelukortin täyttäminen. Koiran arvostelu suoritetaan Kennelliiton hyväksymää arvostelukorttia käyttäen. Ennen koe-erän alkua merkitään korttiin.

Auton käyttö linnunhaukkukokeessa

Autoa saa käyttää koe-erän aikana siirtymiseen yhden kerran, jos jokin tietty koemaasto koostuu kahdesta eri palstasta. Tämä on oltava ylituomarin hyväksymä menettely ja asia on sanottava maastoarvonnan yhteydessä. Samanlainen auton käyttö on nyt sallittua myös koko kauden kokeessa, jos ylituomari on sen hyväksynyt ennen koe-erän alkamista. Korostetaan, että autoa ei saa käyttää lintujen etsimiseen tai poikueen luona käväisyyn. Autolla saa siirtyä yhden kerran vain, jos yhdessä paikassa ei ole riittävästi kunnollista haukkumaastoa. Nolla vai viiva alle minuutin pysyttämisessä ja alle 15 sekunnin äänenannossa? Koepapereiden täyttöohjeissa on ollut puutteellinen ohjeistus siitä, merkitäänkö alle minuutin haukkuajan kohdalla pysyttämispisteisiin nolla pistettä vaiko viiva, joten niitä molempia on käytetty. Oikea menettely on merkitä nolla pistettä. Äänenanto taas ei voi olla koskaan nolla pistettä. Jos koiralla ei ole yli 15 sekunnin haukkua, äänenantoa ei voi arvostella eli sen kohdalle merkitään viiva. Yli 15 sekunnin haukkuajasta annetaan numero 1-5.

Palkintotuomarin arvosteluoikeuden toteaminen

Linnunhaukkukokeessa arvostelevalla palkintotuomarilla on oltava voimassa oleva arvosteluoikeus. Säilyttääkseen linnunhaukkukokeen arvosteluoikeuden on palkintotuomarin:

• toimittava linnunhaukkukokeessa vähintään yhden kerran kahden koekauden

aikana palkintotuomarina, ylituomarina (ylituomari) tai koiranohjaajana taikka

• osallistuttava kyseisenä aikana jatko- tai täydennyskoulutukseen.

Arvosteluoikeus todetaan kokeen ylituomarin tai kurssin johtajan palkintotuomarikorttiin tekemistä merkinnöistä. Palkintotuomarin kannattaa huolehtia, että hän saa koekautena korttiinsa ainakin yhden merkinnän jostain yllä sanotusta toiminnasta. Vaikka toiminta tuomarina voidaan hakea tietokannoista, senkin tarkastaminen palkintotuomarikortista on nopeinta ja helpointa.

Koepöytäkirjojen tarkastaminen ja tekninen tuki

SPJ järjestää edelleen koepöytäkirjojen tarkastuksen. Tulevana koekautena tarkastajina toimivat:

• Janne Helo, Etelän ja Lännen lohkojen kennelpiirit

• Pertti Saarenketo, Idän lohkon kennelpiirit

• J-P Nikkola, Pohjan lohkon kennelpiirit.

Koepöytäkirjat menevät automaattisesti tarkastajille. Lähetettyä koepöytäkirjaa voidaan muuttaa vain sillä tietokoneella, jolla se on tallennettu. Vaikka konkreettisen tallennustyön tekisi sihteeri, suositellaan että kokeita tallennetaan vain ylituomarin tietokoneella. Tämä helpottaa tarkastajien työtä epäselvien asioiden selvittelyssä. Ylituomarin kertomuksen yhteyteen on merkittävä kenen koneella koe on tallennettu (nimi ja puhelinnumero). Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden käyttö ei ole suotavaa.

Koetallennusjärjestelmän ongelmatapauksissa teknisenä tukena toimii Janne Helo (Puh. 0500 152 838, janne.helo(at)metsagroup.com). Tietoa SPJ:n sivuilla SPJ:n sivuilta osoitteesta Järjestö – Sääntöjä, ohjeita ja lomakkeita – Linnunhaukkukokeet löytyy runsaasti LINT-kokeissa tarpeellista tietoa, mm

• Säännöt ja lomakkeet sekä niiden täyttöohjeet

• Sähköisen tallennusjärjestelmän käyttöohje

• LINT-palkintotuomari- ja koetoimitsijakurssin materiaali

• Ylituomareiden jatkokoulutuksessa käytetty tilanne-ratkaisu diasarja

Koulutusmateriaalia piirikouluttajille Piirikouluttajat voivat pyytää palkintotuomarin peruskurssin ja koetoimitsijakurssin LINT-osuuden koulutusmateriaalia pääkouluttajilta.

Hyvää alkavaa koekautta!

Pääkouluttajat

Näyttelyvaatimukset LINT-kokeisiin
Koiralla ei pääsääntöisesti tarvitse olla näyttelytulosta ennen kokeeseen osallistumista. Joidenkin kokeiden ohjeissa tämä kuitenkin vaaditaan, joten perehdy aina koekohtaisiin ohjeisiin – esim. Haukku-ottelu, Hirviherra, Pohjanpystykorvien SM-haukut – vaatimuksena näihin kokeisiin on käyttövalion arvoon (FI KVA) vaadittava näyttelypalkinto eli vähintään laatuarvostelun palkinto Hyvä (H) joka täytyy olla saavutettuna koiran täytettyä 15 kuukautta, ja puolestaan Metsopoika-otteluun osallistuva koira ei saa olla täyttänyt kolmea (3) vuotta kilpailupäivänä ja sen tulee olla palkittu koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun hyvä (H) palkinnolla yli 9 kk ikäisenä.
(Kaikki linnunhaukkukokeeseen osallistuvat koirarodut ovat käyttökoiria eivätkä ne voi saada muotovalion arvoa ilman koetulosta. Riittävä koetulos on esimerkiksi LINT 1 tai kaksi kertaa LINT 2.)

Koekauden linnunhaukkukokeet
Linnunhaukkukokeet ovat joko arpakokeita tai koekauden kokeita. Arpakokeisiin osallistuu samanaikaisesti monta koiraa, ja kullekin koiralle arvotaan oma koemaasto. Koekauden kokeissa koiranohjaaja hankkii palkintotuomarin ja valitsee itse ajan (20.8 – 28/29.2 välisenä aikana) sekä koemaaston (johon hänellä tai palkintotuomarilla on metsästysoikeus). Ylituomarille ilmoittaudutaan viimeistään koekäyntiä edeltävänä päivänä ja koemaksu tulee olla maksettuna ennen kokeen aloittamista (kullakin piirillä on omat maksuohjeensa).
Koira saa osallistua koekauden kokeisiin, jos sillä ei ole vielä pitkistä kokeista saatua kahta LINT 1- tulosta taikka muutoin käyttövalion arvoon vaadittavia neljää LINT 1-tulosta. Pitkään kokeeseen siis EI voi osallistua koira, joka on:
saavuttanut käyttövalion arvoon oikeuttavat koetulokset
saavuttanut koekauden kokeista yhteensä kaksi LINT 1 tulosta
saavuttanut koekauden kokeista yhden AVO 1 tuloksen ja yhden LINT 1 tuloksen.
(Esimerkki: Koira jolla ei ole LINT 1 tulosta ja joka on saavuttanut aiemmilta koekausilta esimerkiksi AVO1 tuloksensa arpakokeesta sekä max VOI2 tuloksen tämän jälkeen, voi osallistua myös pitkiin kokeisiin kunnes on saavuttanut niistä 2 x LINT 1 tuloksen.)

LINNUNHAUKKUKOKEISIIN OSALLISTUMINEN PÄHKINÄNKUORESSA, poimittu SPJ: n nettisivulta

Linnunhaukkukokeisiin saavat osallistua yhdeksän kuukautta täyttäneet rekisteröidyt suomenpystykorvat, pohjanpystykorvat, karhukoirat ja laikat. HUOM! ROKOTUKSET PITÄÄ OLLA VOIMASSA SEKÄ ROKOTUS- JA REKISTERITODISTUS MUKAAN KOEPAIKALLE.

Linnunhaukkukokeissa ei vaadita koiralta mitään huippuominaisuuksia. Jos koira hakee lintuja vähintään 100-150 metrin etäisyydellä isännästä ja haukkuu niitä 10 minuuttia, sillä on hyvät edellytykset menestyä kokeessa. Useimmat koetoiminnan aloittaneet huomaavat pitäneensä koirallaan liian korkeaa kynnystä ensimmäiseen kokeeseen osallistumiseen.
Koetoiminnan tärkein anti on saada mahdollisimman erisukuisia metsässä toimivia koiria esiin jalostusta varten, ja sitä kautta mahdollistamaan mahdollisimman eriperintäisen toimivan koirakannan myös tulevaisuudessa.

Koekalenterit julkaistaan heinäkuun Koiramme-lehdessä. Ilmoittautumisten vastaanottaja kertoo käytännön asioita osallistumisesta.
Koetoiminta antaa enemmän, jos käyt palkintotuomarikurssin, koska tuomarina näet myös toisten omistamien koirien työskentelyä. Kennelpiirit järjestävät palkintotuomareiden peruskursseja vuosittain yleensä elokuussa. Niistäkin saat tietoja esimerkiksi kennelliiton sivuilta tapahtumakalenterista.

Linnunhaukkukokeissa arvostellaan neljän tunnin erän aikana koiran kyky haukkua kanalintuja. Koiran arvostelee maastossa palkintotuomari, jonka laatiman arvostelun vahvistaa kokeen ylituomari. Tuomari ei saa olla jäävi koiraa tai koiranohjaajaa kohtaan. Jääviyssäännöt. Kokeen aloittaminen maastossa ilmoitetaan ylituomarille esimerkiksi puhelimella tai tekstiviestillä. Kokeen jälkeen palkintotuomari antaa ylituomarille selvityksen kokeen kulusta esimerkiksi puhelimella. Kokeen purkutilaisuus pyritään pitämään välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa koesuorituksesta. Tulos on voimassa kun ylituomari on vahvistanut sen. Ylituomari tai kokeen järjestäjä ilmoittaa tuloksen koiranohjaajalle. Tulos tulee merkitä kokeen suorittamispäivälle. Ylituomari lähettää tarkastamansa ja vahvistamansa koepöytäkirjan sekä koirakohtaisen pöytäkirjan viikon kuluessa tuloksen vahvistamisesta kennelpiirille.
Kokeisiin ei saa osallistua: sairas koira, kantava narttu 30 vuorokautta ennen arvioitua penikointia ja 42 vuorokautta penikoimisen jälkeen, eikä koira, joka ei täytä SKL:n voimassa olevia rokotus-, tunnistusmerkintä- ja antidopingsääntöjä. Koiran tulee olla rokotettu asianmukaisesti myös pitkään kokeeseen osallistumista varten.
Linnunhaukkukokeen säännöt. 

PIENPETOTESTI, poimittu SJ: n nettisivulta

Pienpetotestin avulla on tarkoitus saada tietoa pienpedoille toimivista koirista jalostusta varten. Jos koira pelaa hyvin pienpedoille, testin tekeminen on helppoa. Se vaatii mukaan ainoastaan arvostelulomakkeen täyttöön etukäteen perehtyneen metsästäjän, joka toimii testin “tuomarina”. Pienpetotesti on epävirallinen testi, jonka tulokset tallennetaan ainoastaan rotujärjestöjen tietokantoihin.

Lisätietoja testistä löytyy Suomen Pystykorvajärjestön kotisivuilta tai saa Petri Siiroselta: 0400 537 607 /petri.siironen3(at)gmail.com

Testistä löytyy tietoa täältä. 
ks. myös pienpetotestin arvostelulomake. 

ALLA OLEVASTA NETTIOSOITTEESTA LÖYTYY HIRV- SÄÄNNÖT JA LOMAKKEET

https://spj.fi/jarjesto/jarjesto/saantoja-ohjeita-ja-lomakkeita/