VUOSIKOKOUS 14.3.2023 KLO 18.00 HOTELLI FOONINKI, SEINÄJOKI

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sari Ala-Nisula avasi kokouksen ja toivotti väen tervetulleeksi. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneen kunniajäsenen Aarno J. Mäkisen muistolle. Lisäksi kiiteltiin viime vuoden tapahtumiin osallistuneita ja niiden järjestäjiä. Tiedonantona SPJ: n vuosikokoukseen lähtemättömille jäsenille valtakirjojen keruusta tässä kokouksessa.

2§ Kokouksen järjestäytyminen
2.1§ Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi

                      Esitettiin puheenjohtajaksi Johanna Pekkasta

                      Valittiin puheenjohtajaksi Johanna Pekkanen

2.2§ Valittiin kokoukselle sihteeriksi

                      Esitettiin sihteeriksi Mika Pekkasta

                      Valittiin sihteeriksi Mika Pekkanen

2.3§ Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa:

                      Esitettiin Reijo Lähdettä ja Ilkka Perälää

                      Valittiin Reijo Lähde ja Ilkka Perälä

2.4§ Valittiin kaksi ääntenlaskijaa:

                      Esitettiin Antti Aarniota JR ja Pekka Hautamäkeä

                      Valittiin Antti Aarnio JR ja Pekka Hautamäki

3§ Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:

Todettiin, että kokouskutsut ovat lähteneet 27.2.Sähköpostilla (158 kpl) ja saapuneet 27.2. ja maapostilla (70 kpl)

Todettiin, että kokousedustajia on paikalla 42 jäsentä (erillinen liite)

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4§ Tarkistettiin kokouksen työjärjestys

                      Päätetiin hyväksyä työjärjestys ilman muutoksia

5§ Esitettiin hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2022, erillinen liite
                      Käytiin läpi toimintakertomus

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus ilman muutoksia

6§ Esitettiin edellisen tilikauden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama
lausunto, tilinpäätös erillinen liite, toiminnantarkastajien lausunto erillinen liite tilikirjoissa.

                      Käytiin läpi tilikauden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

                      Päätettiin hyväksyä tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

7§ Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

                      Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle

8§ Vahvistettiin kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelmat, erillinen liite
                      Käytiin läpi kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä toimintaohjeet

Päätettiin vahvistaa kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä toimintaohjeet

9§ Määrättiin vuosijäsen- ja ainaisjäsenmaksun suuruudeksi v.2024

Hallitus on esittänyt vuosijäsenmaksuksi 15 € sekä ainaisjäsenmaksuksi 150 €

Päätettiin määrätä vuosijäsenmaksuksi 15 € sekä ainaisjäsenmaksuksi 150 €

10§ Määrättiin hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien kulukorvaukset

kuluvaksi toimintakaudeksi

Hallitus on esittänyt, että kulukorvauksia ei makseta hallitusjäsenille eikä toiminnantarkastajille

                      Päätettiin, että kulukorvauksia ei makseta hallitusjäsenille eikä toiminnantarkastajille

11§ Vahvistettiin kuluvan toimintakauden talousarvio, erillinen liite.

                      Käytiin läpi kuluvan toimintakauden talousarvio

                      Päätettiin vahvistaa kuluvan toimintakauden talousarvio

12§ Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi

                      Esitettiin puheenjohtajaksi Sari Ala-Nisula. Muita esityksiä ei tullut

                      Päätettiin valita puheenjohtajaksi Sari Ala-Nisula

13§ Valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Todettiin erovuoroiset:

Markus Granholm, Kurikka; Veli-Matti Palomäki, Kauhava; Pekka Salomäki, Lapua; Janne Ojanperä, Ilmajoki

Lisäksi erostaan hallituksesta ovat ilmoittaneet Aino-Maija Kotiranta ja

Juha Kotiranta. (Eroilmoitukset on käsitelty hallituksen kokouksessa

23.1.2023, kirjalliset eroilmoitukset ovat liitteenä kokouspöytäkirjassa.)

Esitettiin hallitusjäseniksi erovuoroisten tilalle:

Milla Mäki, Annukka Prinkkilä, Markus Granholm, Jukka Latvala, Mika Huhtanen (Aino-Maijan Kotirannan tilalle, Aino-Maija erovuorossa 2024), Timo Röyskö (Juha Kotirannan tilalle, Juha erovuorossa 2025)

                      Päätettiin valita hallitusjäseniksi

Milla Mäki, Annukka Prinkkilä, Markus Granholm, Jukka Latvala, Mika Huhtanen (2024 saakka), Timo Röyskö (2025 saakka)

14§ Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä

Esitettiin toiminnantarkastajiksi Pilvi Aarniota ja Antti Aarniota (JR) sekä varalle Erja Panula ja Harri Panula

Valittiin toiminnantarkastajiksi Pilvi Aarnio ja Antti Aarnio (JR) sekä varalle Erja Panula ja Harri Panula

15§ Valittiin edustajaksi vuoden 2024 SPJ:n vuosikokoukseen

                      Esitettiin edustajaksi Sari Ala-Nisula ja varalle Pasi Mämmi

                      Valittiin edustajaksi Sari Ala-Nisula ja varalle Pasi Mämmi

 16§ Valittiin edustajat E-P:n kennelpiiri ry:n sekä rotujärjestöjen vuosikokouksiin

Esitettiin edustajiksi vuodelle 2024
E-P:n Kennelpiiri: Sari Ala-Nisula
SHHJ: Matti Sivula ja Harri Huhtanen
SLJ: Juha Kotiranta ja varalla Aino-Maija Kotiranta

Valittiin edustajiksi:

E-P:n Kennelpiiri: Sari Ala-Nisula
SHHJ: Matti Sivula ja Harri Huhtanen
SLJ: Juha Kotiranta ja varalla Aino-Maija Kotiranta

 17§ Palkitsemiset, muistamiset

Kutsuttiin uudeksi kunniajäseneksi Seppo Jurva-Sihto Ilmajoelta. Toinen kunniajäsen on Antti Aarnio Lapualta. Palkittiin koirakot vuoden HIRV ja LINT suorituksista ja jaettiin kiertopalkinnot. Vuosikertomuksessa palkitut mukana listattuna. Lisäksi muistettiin tasakymmeniä täyttäneitä 70 v. Martti Kamila, Ilkka Perälä, Antti Rajamäki, Asko Tienhaara, Risto Toijanniemi. 60 v. Reijo Lähde, Jari-Pekka Nikkola ( kerhon pöytästandardi), Olli Kangas. 50 v, Mikko Hölsö, Antti Aarnio.

18§ Muut esille tulevat asiat

Markus Granholm piti puheenvuoron ja totesi, että Janne Ojanperä on ilmoittanut, ettei enää vedä Matti Ojanperän muistohaukkuja ja tilalle tulee löytää uusi kokeen järjestäjä. Todettiin, että perinnettä tulee jatkaa ja uusi vetäjä pitää löytää. Todettiin, että kerhon hallitus pyrkii hoitamaan asiaa.

 Reino Korpela piti puheenvuoron ja esitti oman kantansa Kajaanin SPJ:n jäsenesitykseen vuosikokouksessa. SPJ:n vuosikokoukselle on tuotu esitys, että lohkojakoa Haukku-Otteluun tulisi päivittää siten, että lännen ja etelän lohkoilta vietäisiin yksi lohkopaikka kultakin ja jaettaisiin pohjan ja idän lohkolle. Korpelan mielestä tällaiseen ei tule suostua, mikä on toiminut vuosikymmeniä. Sääntömuutos tulisi vaikuttamaan moneen asiaan. Korpela nosti esille mm. yhdenvertaisuusperiaatteen sekä järjestämisjärjestyksen Haukku-Ottelulle. Valtakirjoja tulee kerätä sekä lähteä edustamaan omaa lohkoaan vuosikokoukseen. Vaa’an kielellä saattavat tulla olemaan pohjanpystykorva- sekä karjalankarhukoiraharrastajat, sillä suomenpystykorvien äänet tullevat jakaantumaan tasan. Myös Martti Kamila, Sari Ala-Nisula, Antti Aarnio (JR), Johanna Pekkanen, Markus Granholm, Jari-Pekka Nikkola sekä Antti Aarnio (senior) pitivät aiheesta puheenvuoronsa ja kannattivat osaltaan Reino Korpelan mielipidettä.

Sari Ala-Nisula piti puheenvuoron ja kertoi, että hirvenhaukkujen Kuningatarottelu 2025 sekä Hirvenhaukkujen lännenlohkon valintakoe 2025 järjestetään Etelä-Pohjanmaalla. Kerhon hallitus on järjestämässä tapahtumia ja vinkkejä järjestämispaikasta yms. asioista otetaan vastaan.

Todettiin, että muita asioita ei tullut esille.

19§ Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja Johanna Pekkanen kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 19:15

Johanna Pekkanen, vuosikokouksen puheenjohtaja        Mika Pekkanen, vuosikokouksen sihteeri

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

 Ilkka Perälä            Reijo Lähde